Files: 2022-08-02

2022-08-02 F084175 details
pdf
In re A.J. CA5 filed 8/2/22  
2022-08-02 F084012 details
pdf
In re Julia R. CA5 filed 8/2/22  
2022-08-02 A162980 details
pdf
P. v. Higgins CA1/1 filed 8/2/22  
2022-08-02 G060492 details
pdf
P. v. Lopez CA4/3 filed 8/2/22  
2022-08-02 C094220 details
pdf
P. v. Villegasluna CA3 filed 8/2/22  
2022-08-02 B318301 details
pdf
In re Sophia C. CA2/1 filed 8/2/22  
2022-08-02 B315644 details
pdf
In re Daniel C. CA2/3 filed 8/2/22  
2022-08-02 A163911 details
pdf
P. v. Reynolds CA1/1 filed 8/2/22  
2022-08-02 G061167 details
pdf
In re D.S. CA4/3 filed 8/2/22  
2022-08-02 G061016 details
pdf
In re N.T. CA4/3 filed 8/2/22  
2022-08-02 E078965 details
pdf
P. v. Rodriguez CA4/2 filed 8/2/22  
2022-08-02 D079899 details
pdf
In re K.F. CA4/1 filed 8/2/22  
2022-08-02 A163477 details
pdf
P. v. Hill CA1/2 filed 8/2/22  
2022-08-02 F082832 details
pdf
Marriage of Hu and Lin CA5 filed 8/2/22  
2022-08-02 F082533 details
pdf
P. v. Torres CA5 filed 8/2/22 
2022-08-02 F080357 details
pdf
P. v. Tapia CA5 filed 8/2/22  
2022-08-02 A164599 details
pdf
P. v. Hill CA1/2 filed 8/2/22  
2022-08-02 A164175 details
pdf
Ting v. Zulueta CA1/4 filed 8/2/22  
2022-08-02 G058919A details
pdf
P. v. Monroy CA4/3 filed 8/2/22  
2022-08-02 B313839 details
pdf
A.S. v. A.P. CA2/6 filed 8/2/22  
2022-08-02 B313519 details
pdf
In re L.B. CA2/3 filed 8/2/22  
2022-08-02 B299994 details
pdf
1197 West 39th Street v. Seterus CA2/7 filed 8/2/22  
2022-08-02 A162645 details
pdf
In re A.S. CA1/4 filed 8/2/22